Friday, February 3, 2012

Branth Thudarunnu..!

ബ്രാന്ത് തുടരുന്നു..!

നിറങ്ങളിലേക്കാണു എന്റെ പ്രണയം വളരുന്നത്...

ഏന്നുമുതലാണു ‘വയലറ്റിനെ’ ഞാൻ പ്രണയിച്ചുതുടങ്ങിയതെന്നറിഞ്ഞൂട...

ഏങ്കിലും ഇന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു..,

പിരിയാൻ പറ്റാത്തവിധം ഞങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന്...

പൂവിലും പുത്തനുടുപ്പിലും ഞാൻ അവളുടെ മുഖം അറിയുന്നു..,

എപ്പോഴും കൂടെവേണമെന്നാശിക്കുന്നു...

ഹരി...

No comments:

Post a Comment